Over Anna

Ik wil organisaties helpen om het omgaan met verandering doelbewust

tot hun kracht te maken,in plaats van hun onzekerheid.

Wie ben ik?

Ik ben een creatieve duizendpoot in hart en nieren, in denken én in doen.
Ik ben een toekomst- en innovatie optimist, nieuwsgierig aagje, kunstliefhebber, designfanaat, wereld bewonderaar en niet te vergeten: de mama van Kato.

Ik heb een grote fascinatie voor veranderprocessen (in mensen én de maatschappij),
en ik voel me als een vis in het water bij het doen van kwalitatief onderzoek, het faciliteren van co-creatie sessies en het vervullen van een brugfunctie tussen idee en ontwerp.
Collega’s zeggen dat ik goed ben in het inzichtelijk (en visueel) maken van heel complexe projecten of concepten, dat ik oog heb voor details én het grote plaatje en altijd de rode draad en bijzondere inzichten naar boven haal.

Wat ik jullie wil laten zien en ervaren is dat innoveren ontzettend leuk kan zijn!
In plaats van de angst en onzekerheid te laten overheersen in een wereld waar oude structuren afbrokkelen en verandering de enige constante is; zoek ik het optimisme en de creativiteit: ‘Ja, verandering ís de enige constante, laten we er dan onze superkracht van maken!’
Als omgaan met verandering je tweede natuur is, is het niet (altijd) zo spannend meer. Als je de tools en de mindset hebt, is vernieuwen, een leven lang leren, jezelf en je werk ontwikkelen een feestje! 

Adobe Ilustrator 60%

Toekomst- en doelgroep onderzoek

Analystisch, nieuwsgierig en creatief

Concept ontwikkeling en merkpositionering

Een maker met oog voor detail én het grote plaatje

Facilitator Co-creatie sessies

Een echte teamplayer met kritisch oog

Mijn kijk op burgerschap

Mijn persoonlijke mening over hoe we in de wereld met elkaar zouden moeten samenleven of wanneer je een goed burger bent, vind ik tijdens het ontwikkelen van een visie op burgerschap minder relevant. Want de die we samen creëren is niet van mij, hij is van jullie school. Tijdens het proces geef ik vorm en richting aan de mening van de school, haar leraren, leerlingen en andere relevante partijen. Om in al die verschillende meningen, datgene te vangen waarin de school zich herkent en dat oprecht kan en wil uitdragen, is voor mij burgerschap ten voeten uit.

Ongeacht welke focus de visie op burgerschap van de school ook krijgt, zijn er een aantal dingen waar ik met betrekking tot burgerschapsonderwijs in geloof:

Inleven in jongeren

Wat voor wereldbeeld je ook hebt: burger ben je niet pas na de middelbare school, leerlingen zijn dat ook nu al. Ik geloof dat burgerschapsonderwijs goed moet aansluiten op de belevingswereld van jongeren, zodat het relevant is in hun leven op dit moment.

Meebewegen

Ik geloof dat sterk burgerschapsonderwijs qua inhoud altijd meebeweegt met de ontwikkelingen en de actualiteiten in de samenleving.

Kans tot ontwikkelen

Hoe je een goed burger bent, kun je niet leren aan een kind of jongvolwassene zonder zelf een voorbeeld te zijn. Zowel voor docenten, de directie als de (organisatie)cultuur van de school, ligt hier een grote kans tot ontwikkelen!

Kracht van netwerken

Ik geloof in de kracht van netwerken. Een school bevindt zich middenin de samenleving en speelt daarin een rol. Het samenwerken met organisaties en initiatieven in de buurt, maakt burgerschap op een andere laag zichtbaar.

Werkwijze (this is what you get, always...)

Ik werk aan heel uiteenlopende projecten, maar in mijn manier van werken zal je altijd een aantal dingen herkennen:

Team up

Jullie zijn mijn samenwerkingspartners voor de duur van het project. Soms haak ik een tijd aan bij een team of medewerker, om samen intern aan het project te werken. Soms werk ik op afstand, met regelmatige input-, inspiratie- of co-creatiesessies met het team. In beide gevallen beweeg ik een tijd met de organisatie mee en sluit ik flexibel aan op jullie agenda’s.

1+1=3

Co-creatie is voor mij absoluut onmisbaar in ieder project dat ik doe. Ik betrek (het liefst) alle relevante partijen van een vraagstuk bij het onderzoeks- én het ontwikkelproces. Want waar ik expert ben in het onderzoeken en faciliteren van creatieve, toekomstbestendige innovatietrajecten, zijn jullie de vak-experts in jullie branche. De jaren aan ervaring, kennis en kunde die jullie meebrengen van de werkvloer, is daarom voor mij heel belangrijk. Door actief samen te ontwerpen en te creëren, is het eindproduct helemaal van jullie en harstikke echt.

Ontwerpen met empathie

De behoeftes, drijfveren en leefwereld van de doelgroep van een project, zijn altijd het vertrek- en focuspunt van mijn werk. Want het concept of de visie die ontwikkeld gaat worden, is voor hen bedoeld en moet daarom waardevol en relevant zijn. Het is van cruciaal belang dat we (met alle goede bedoelingen) niet óver onze doelgroep praten, maar mét hen. Zo voorkomen we vooronderstellingen die niet kloppen, weten we zeker dat we waardevolle inzichten niet over het hoofd zien.

Lekker innovatief – vanuit de kern

Ik ga uit van de kracht van een organisatie en voeg waarde toe aan de dingen die ertoe doen. Innoveren gaat voor mij over het zoeken naar de binnenste kern van de organisatie en het aanboren van een extra laag, bovenop de dingen die al goed gaan, sterk staan of waardevol zijn.

Bijzonder duurzaam – toekomst gericht

Ik ga voor concepten die toekomstbestendig zijn. Wat voor mij wil zeggen: concepten en visies die voor een langere tijd relevant zijn, die flexibel kunnen meebewegen met verandering, of in de toekomst op een logische manier uitgebreid kunnen worden.

Werken in korte loops

Mijn manier van werken heeft qua proces en technieken veel elementen uit de wereld van Design Thinking, Lean, Trendwatching en NLP. Zo werk ik bijvoorbeeld in meerdere korte ‘sprints’ of fases, waarna altijd een feedback moment volgt. Tijdens deze feedback momenten is er ruimte om te kijken of we op de goede weg zitten, moeten bijsturen of een keuze moeten maken. Vervolgens volgt een nieuwe sprint waarin ik deze info meeneem.

Werkwijze (this is what you get, always...)

Ik werk aan heel uiteenlopende projecten, maar in mijn manier van werken zal je altijd een aantal dingen herkennen:

Team up

Jullie zijn mijn samenwerkingspartners voor de duur van het project. Soms haak ik een tijd aan bij een team of medewerker, om samen intern aan het project te werken. Soms werk ik op afstand, met regelmatige input-, inspiratie- of co-creatiesessies met het team. In beide gevallen beweeg ik een tijd met de organisatie mee en sluit ik flexibel aan op jullie agenda’s.

Ontwerpen met empathie

De behoeftes, drijfveren en leefwereld van de doelgroep van een project, zijn altijd het vertrek- en focuspunt van mijn werk. Want het concept of de visie die ontwikkeld gaat worden, is voor hen bedoeld en moet daarom waardevol en relevant zijn. Het is van cruciaal belang dat we (met alle goede bedoelingen) niet óver onze doelgroep praten, maar mét hen. Zo voorkomen we vooronderstellingen die niet kloppen, weten we zeker dat we waardevolle inzichten niet over het hoofd zien.

Bijzonder duurzaam – toekomst gericht

Ik ga voor concepten die toekomstbestendig zijn. Wat voor mij wil zeggen: concepten en visies die voor een langere tijd relevant zijn, die flexibel kunnen meebewegen met verandering, of in de toekomst op een logische manier uitgebreid kunnen worden.

1+1=3

Co-creatie is voor mij absoluut onmisbaar in ieder project dat ik doe. Ik betrek (het liefst) alle relevante partijen van een vraagstuk bij het onderzoeks- én het ontwikkelproces. Want waar ik expert ben in het onderzoeken en faciliteren van creatieve, toekomstbestendige innovatietrajecten, zijn jullie de vak-experts in jullie branche. De jaren aan ervaring, kennis en kunde die jullie meebrengen van de werkvloer, is daarom voor mij heel belangrijk. Door actief samen te ontwerpen en te creëren, is het eindproduct helemaal van jullie en harstikke echt.

Lekker innovatief – vanuit de kern

Ik ga uit van de kracht van een organisatie en voeg waarde toe aan de dingen die ertoe doen. Innoveren gaat voor mij over het zoeken naar de binnenste kern van de organisatie en het aanboren van een extra laag, bovenop de dingen die al goed gaan, sterk staan of waardevol zijn.

Werken in korte loops

Mijn manier van werken heeft qua proces en technieken veel elementen uit de wereld van Design Thinking, Lean, Trendwatching en NLP. Zo werk ik bijvoorbeeld in meerdere korte ‘sprints’ of fases, waarna altijd een feedback moment volgt. Tijdens deze feedback momenten is er ruimte om te kijken of we op de goede weg zitten, moeten bijsturen of een keuze moeten maken. Vervolgens volgt een nieuwe sprint waarin ik deze info meeneem.

Portfolio

Conceptontwikkeling, grafisch ontwerp en zakelijke illustraties

Een sterke visie op burgerschap is belangrijk voor jullie school, want burgerschap is het vak van de toekomst. Waar je met geschiedenis leert hoe we de wereld ooit vormgegeven hebben (en de lessen die we daaruit kunnen trekken), heeft het vak burgerschap de potentie om leerlingen te leren kijken naar de wereld van morgen.